Dziś w redakcji gg нахлынула bezlitosna fala nostalgii i postanowiliśmy przypomnieć sobie stare modele telefonów komórkowych, które tak czy inaczej wpływ na dalszy rozwój tej branży w ogóle, lub po prostu stały się bardzo popularne wśród użytkowników w swoim czasie.